Viss par 95. kodu

Kā iegūt 95 kodu.

     Direktīva 2003/59/EK tiek ieviesta, lai paaugstinātu profesionālo vadītāju kvalifikāciju un nodalītu profesionālos vadītājus no neprofesionāliem. Direktīva attiecas uz ES pilsoņiem un trešo valstu pilsoņiem, kas strādā ES dalībvalstīs reģistrētos uzņēmumos un veic komerciālos pārvadājumus ar D1, D1E, D, DE vai C1, C1E, C, CE kategorijas transportlīdzekļiem (izņēmumi noteikti Autopārvadājumu likumā 6.1.un 30.1.pantos. 

     Transportlīdzekļu vadītājiem, kas D1, D1E, D, DE kategoriju kvalifikāciju ieguva no 2008.gada 10.septembra vai C1, C1E, C, CE kategorijas kvalifikāciju no 2009.gada 10.septembra, lai veiktu komerciālos pārvadājumus ir jānokārto sākotnējie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni.

Lai iegūtu sākotnējo profesionālo kategoriju (kods 95):
  • Jāpabeidz atbilstošās kategorijas apmācība autoskolā;
  • Ceļu satiksmes drošības direkcijā jānokārto sekojošie eksāmeni:atbilstošās kategorijas teorētiskais eksāmens ceļu satiksmes noteikumos ( 35 jautājumi 30 min 3 pieļaujamās kļūdas);
  • Atbilstošās kategorijas teorētiskais eksāmens profesionālajos jautājumos (45 jautājumi 60 min 5 pieļaujamās kļūdas);
  • Atbilstošās kategorijas profesionālais praktiskais eksāmens, kuram ir trīs etapi:

                             1.)  3 jautājumi par transportlīdzekļa uzbūvi,aprīkojumu,kravas stiprināšanu;

                             2.) figūru izpilde;
                             3.) braukšana ceļu satiksmē ne mazāk, kā 90 min.


    Vadīšanas eksāmens tiek vērtēts saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumos Nr. 103 „Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtība” noteikto.

ATCERIES!

Vadītāja apliecības ar ierakstu par profesionālajām zināšanām (kods 95) derīguma termiņš ir 5 gadi.

Piecu gadu periodā vadītājam jāveic regulārā apmācība, kuras ilgums ir 35 stundas. Pēc periodiskās apmācības tiek izsniegts sertifikāts (kods 95).

   Transportlīdzekļu vadītājiem, kuri bija ieguvuši attiecīgo kategoriju kvalifikāciju līdz Direktīvā noteiktiem datumiem (D kategorijām – 10.09.2008; C kategorijām – 10.09.2009) var turpināt veikt profesionālo darbību, bet sākot ar 2013.gada 10.septembri D kategoriju vadītājiem un sākot ar 2014.gada 10.septembri C kategoriju vadītājiem jābūt veikušiem periodisko apmācību.

Vēlies sagatavoties eksāmenam? Klikšķini uz saites!

C kategorijas 95. koda teorijas eksāmena jautājumi D kategorijas 95. koda teorijas eksāmena jautājumi C kategorijas 95. koda braukšanas eksāmena1. etaps VIEGLĀK MĀCĪTIES!!!