KVALITATĪVA APMĀCĪBA!
Nodarbībās iespēja darboties ar digitālo tahogrāfu SIEMENS VDO

95. kods

  • Transportlīdzekļu vadītājiem, kuri bija ieguvuši attiecīgo kategoriju kvalifikāciju līdz Direktīvā noteiktiem datumiem (D kategorijām – 10.09.2008; C kategorijām – 10.09.2009) var turpināt veikt profesionālo darbību, bet sākot ar 2013.gada 10.septembri D kategoriju vadītājiem, un sākot ar 2014.gada 10.septembri C kategoriju vadītājiem ir jābūt veikušiem periodisko apmācību.

 

  • Sekas un sodi par braukšanu bez koda Latvijā -  šis pārkāpums atbilst Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.4 pantam „Vispārīgo ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšana”. Par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav atbilstošas kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesību, ir piemērojami šādi sodi:
    naudas sods transportlīdzekļa vadītājam – no 40 līdz 280 euro; pārkāpumu uzskaites punktu sistēmā vadītājam ieskaita 3 pārkāpuma punktus;

 

  • OCTA apdrošinātājs ir tiesīgs iesniegt regresa prasību pret transportlīdzekļa vadītāju, kas ir vadījis transportlīdzekli bez tiesībām vadīt attiecīgās kategorijas transportlīdzekli un izraisījis ceļu satiksmes negadījumu;

 

  • OCTA apdrošinātājs ir tiesīgs iesniegt regresa prasību pret personu – pārvadātāju, kas ir autotransporta īpašnieks vai turētājs un kas zaudējumu nodarījis ar ļaunu nolūku, pieņemot darbā un dodot norīkojumu pārvadāt pasažierus vai kravu vadītājam bez [95.] papildinformācijas koda, ja pielaidei ceļa satiksmē vadītājam ir nepieciešams profesionālās kvalifikācijas apstiprinājums;

 

  • Šķērsojot Latvijas robežu, ES valstīs ir pieņemti sodi - līdz 5000 euro vadītājam, līdz 20 000 euro - pārvadātājam par autobusa vai kravas automobiļa un to sastāvu vadīšanu bez profesionālā [95.] papildinformācijas koda.